Välkommen till CleaRead

CleaRead är en översättningsbyrå som är specialiserad på vetenskapliga översättningar från engelska till svenska. Här kan du dra nytta av många års praktisk erfarenhet av molekylärbiologisk forskning och vetenskaplig kommunikation. Du kan känna dig trygg med att dina texter kommer att analyseras noggrant, så att innehållet förmedlas på korrekt sätt i översättningarna och att ordval och stil anpassas till målgruppen. Vare sig dokumenten gäller läkemedel, medicintekniska produkter, kemikalier eller andra reglerade produkter, kommer texterna att anpassas till gällande mallar och tillämpliga riktlinjer och krav från exempelvis EMA och ECHA.

Ämnesområden

Medicintekniska
   produkter
In vitro-diagnostik
Läkemedel
Kemikalier